რთველი 2017
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

64002 ტონა
52,299,474 ლარი
54615 ტონა
85,774,304 ლარი
3831 ტონა
3,620,831 ლარი
952 ტონა
5,633,539 ლარი
9468 ტონა
13,751,666 ლარი
სულ
132867 ტონა

161,079,813
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა