რთველი 2017
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

63208 ტონა
51,629,573 ლარი
53762 ტონა
84,854,663 ლარი
3682 ტონა
3,447,922 ლარი
936 ტონა
5,551,042 ლარი
3862 ტონა
3,824,452 ლარი
სულ
125448 ტონა

149,307,652
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა