რთველი 2017
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

63437 ტონა
51,862,208 ლარი
53769 ტონა
84,937,313 ლარი
3668 ტონა
3,437,286 ლარი
924 ტონა
5,538,932 ლარი
5877 ტონა
7,456,420 ლარი
სულ
127672 ტონა

153,232,158
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა