რთველი 2017
Header Image Promo

რთველის სტატისტიკური მონაცემები

29782 ტონა
22,516,632 ლარი
32859 ტონა
52,492,125 ლარი
2102 ტონა
1,686,460 ლარი
0 ტონა
0 ლარი
2333 ტონა
1,899,548 ლარი
სულ
67074 ტონა

78,594,766
რქაწითელი
საფერავი
კახური მწვანე
ალექსანდრეულ მუჯურეთული
სხვა